گارانتی

فعال کردن گارانتی

پس از خراشیدن کارت گارانتی 10 رقمی، شماره سریال کارت گارانتی را از طریق به روش زیر به شماره 2000416 ارسال نمایید.

 

sms: 2 * شماره سریال گارانتی  (ارسال به صورت لاتین)

   

استعلام قیمت

با ارسال عدد 1 به شماره2000416 لیست قیمت انواع دزدگیر از طریق sms  برای شما ارسال می شود. (ارسال به صورت لاتین)

 

اصالت دستگاه

شماره سریال بیمه  روی کارت گارانتی داخل جعبه را  به روش زیر از طریق sms به شماره 2000416 ارسال نمایید.

sms: 3 * شماره سریال کارت بیمه  (ارسال به صورت لاتین)

 

درخواست خدمات

با ارسال عدد 4 به شماره  2000416  شماره های تماس یا آدرس خدمات از طریق  sms برای شما ارسال می شود.