اقدامات لازم برای دریافت نمایندگی مجیکار:

فرم نمایندگی را از اینجا دانلود کنید.  

فرم را به صورت کامل پر کرده و به نشانی تهران، کد پستی ۱۶۶۹۶۱۴۳۴۳ ارسال کنید.

اطلاعات شما در شرکت بررسی می‌شود و در صورت تائید، به شما اطلاع داده خواهد شد.

برای ارائه چک ضمانت و شرکت در دوره‌های آموزشی آشنایی با محصولات مجیکار و نصب آنها، به دفتر مرکزی مراجعه کنید.

گواهی نمایندگی و تابلوی مجیکار را دریافت کنید.

تبریک! شما نماینده مجیکار هستید.