A 127 ریموت تصویری

4.5/5

ابعاد: cm ۶.۸ در ۳.۷cm

وزن: ۳۵ گرم

برد: حداکثر ۲ کیلومتر

دارای باتری aaa- نمایش کامل LCD-دکمه باز کردن درب خودرو – نمایش وضعیت ماشین

A 135 ریموت تصویری

5/5

ابعاد: ۵.۶ در ۳.۱cm
وزن : ۱۵ گرم
دکمه: 4EA
نمایشگر: LED
عمر باتری: حدود ۲۵ ماه

A 130 ریموت تصویری

4.3/5

ابعاد: ۶.۲cm در ۳.۸ cm
وزن: ۲۹.۷ گرم
دکمه: 5EA
نمایشگر: LCD
سیستم لرزش گر
برد: 2کیلومتر و ۲۰۰ متر
باتری :شارژی

A 125 ریموت تصویری

3.6/5

ابعاد: ۶.۷cm در ۳.۷cm
وزن:  ۳۵ گرم
برد: حداکثر ۲ کیلومتر
دارای باتری AAA- نمایش کامل LCD-دکمه باز کردن درب خودرو – نمایش وضعیت ماشین

توقف تولید

AS 110 ریموت تصویری

3.4/5

ابعاد: ۷.۵cm در ۳.۷cm
وزن: ۳۲ گرم
دکمه: 4EA
نمایشگر: LCD
سیستم لرزش گر
برد: ۱.۲۰۰ متر
باتری: AAA

AS 130 ریموت تصویری

4.3/5

ابعاد: ۵.۶ در ۳.۱cm
وزن: ۱۵ گرم
دکمه: 4EA
نمایشگر: LED
عمر باتری: حدود ۲۵ ماه

AS 125 ریموت تصویری

3.7/5

ابعاد: ۶.۷cm در ۳.۷cm
وزن:  ۳۵ گرم
برد: حداکثر ۲ کیلومتر
دارای باتری AAA- نمایش کامل LCD-دکمه باز کردن درب خودرو – نمایش وضعیت ماشین

AS 127 ریموت تصویری

4.4/5

ابعاد: cm ۶.۸ در ۳.۷cm

وزن: ۳۵ گرم

برد: حداکثر ۲ کیلومتر

دارای باتری aaa- نمایش کامل LCD-دکمه باز کردن درب خودرو – نمایش وضعیت ماشین

توقف تولید

A 110 ریموت تصویری

3.3/5

ابعاد: ۷.۵cm در ۳.۷cm
وزن: ۳۲ گرم
دکمه: 4EA
نمایشگر: LCD
سیستم لرزش گر
برد: ۱.۲۰۰ متر
باتری: AAA

توقف تولید

M1090 ریموت تصویری

4.7/5

ابعاد: ۷.۵cm در ۳.۷cm
وزن: ۳۲ گرم
دکمه: 4EA
نمایشگر: LCD
سیستم لرزش گر
برد: ۱.۲۰۰ متر
باتری: AAA