خانه | نماینده شو

اقدامات لازم برای دریافت نمایندگی ماجیکار

- فرم نمایندگی را از لینک پایین دانلود کنید.  
- فرم را به صورت کامل پر کرده و به نشانی تهران، کد پستی 1684866711 ارسال کنید.
- اطلاعات شما در شرکت بررسی می‌شود و در صورت تائید، به شما اطلاع داده خواهد شد.
- برای ارائه چک ضمانت و شرکت در دوره‌های آموزشی آشنایی با محصولات ماجیکار و نصب آنها، به دفتر مرکزی مراجعه کنید.
- گواهی نمایندگی و تابلوی ماجیکار را دریافت کنید.
​​​​​​​
                                تبریک! شما نماینده ماجیکار هستید.​​​​​​​

دانلود فرم نمایندگی
سبد خرید